Dagsorden til generalforsamling i Ibena-Koret

Onsdag den 25. oktober 2017 kl 19:30

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Valg til bestyrelsen
  4. Økonomi
  5. Punkter fra medlemmerne
  6. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne kan indsendes til Kirsten Rasmussen (kirsten@pblsoft.dk) senest 18. oktober.

Vedtægterne for Ibena-Koret kan findes her på hjemmesiden