oktober 2017

Monthly Archive

Ny Bestyrelse

30 okt 2017 | : Foreningen

Ibena-Koret har holdt Generalforsamling.

Korleder
Sonja Edeling Nielsen
75 64 86 68
28 28 62 50
sonja.edeling@stofanet.dk

Ibena-Koret har fået ny Bestyrelse:

Formand:
Hanne Andersen
31 32 16 34
kerahan@gmail.com

Sekretær:
Kirsten Rasmussen
75 64 74 96
20 81 06 55
kirsten@pblsoft.dk

Kasserer
Morten Svendsen
50 38 34 83
mortensvende@gmail.com

Charlotte E. Møgelvang
29 82 33 41
cogcpape@gmail.com

Lilian Jørgensen
61 41 86 53
lilianjorgensen@hotmail.com

Generalforsamling 2017

04 okt 2017 | : Foreningen

Dagsorden til generalforsamling i Ibena-Koret

Onsdag den 25. oktober 2017 kl 19:30

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Valg til bestyrelsen
  4. Økonomi
  5. Punkter fra medlemmerne
  6. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne kan indsendes til Kirsten Rasmussen (kirsten@pblsoft.dk) senest 18. oktober.

Vedtægterne for Ibena-Koret kan findes her på hjemmesiden